GERMANDAD DE SANT SEBASTIŔ, MPS  Santa Anna, 1 (Centre Cívic) 08758 Cervelló

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLLIDA PER ASSEMBLEA ORDINARIA DEL DÍA  6  DE MAIG DEL 2012

 

PRESIDENT /A                                 Sr.   JAUME  PONS I DOMČNECH

VICEPRESIDENT /A                         Sr.   MIQUEL  CANALS I CASTILLO

SECRETARI /A                                 Sr.    ALEIX  AZNAR  I  FERNÁNDEZ

VICESECRETARI /A                         Sra.  MERITXELL  JAUMOT  I  CASAS

TRESSORER /A                                Sra.  TERESA  VILLANOVA I FERNÁNDEZ 

COMPTADOR /A                              Sr.    JORDI  VILA  I  RAMONEDA

VOCAL I                                           Sra.  TRINITAT  SOLÉ  I  SERRAT

VOCAL II                                          Sra.  PEPITA  PLAZAS  I  SÁNCHEZ

VOCAL III                                         Sr.    ANTONIO  OLIVELLA  I  LEYES