GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ, MPS

SERVEIS


secció "A"
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  MUTUA DE PREVISSIÓ SOCIAL

  Premi a la antiguitat

 

S’atorgarà aquesta prestació a tot aquell associat que assoleixi l’edat de 65 anys.

Per causar dret a la indemnització del Premi a l’Antiguitat es requereix:

1r.Portar com a mínim deu anys d’inscripció a la Germandat.

2n.El subsidi començarà a ser acreditable a partir del dia següent d’haver acomplert l’edat dels 65 anys, i no cobrarà, en cap cas, cap bestreta, ni total ni parcial; 

3r.L’associat que per qualsevol motiu causés baixa de la Germandat no podrà reclamar cap tipus de prestació.