GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ, MPS

SERVEIS

secció "A"

  

 
MUTUA DE PREVISSIÓ SOCIAL

  Premi al matrimoni

S’atorgarà prestació a tot l’associat/da que contregui matrimoni, el subsidi de la qual quedarà fixat en una indemnització per contraure matrimoni de 80 euros per cas. 

Per poder percebre el Premi al Matrimoni es requereix portar com a mínim 3 anys de carència a la Germandat.