GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ, MPS

SERVEIS

secció "A"
 

  

 

 

 
  MUTUA DE PREVISSIÓ SOCIAL

 
MUTUAL SERVEI INTER PARTNER ASSISTANCE,SA

Vostè disposarà d’una Garantia d’Assistència en Viatge MUTUAL SERVEI que l’hi garanteixen una cobertura a partir dels 25 km. del seu domicili habitual.
 

  • Transport o repatriació sanitari de ferits i malalts
  • Transport o repatriació dels assegurats
  • Tornada avançada de l’assegurat a causa de la mort d’un familiar

  • Tornada avançada de l’assegurat a causa d’un incendi o sinistre en el seu domicili
  • Bitllet d’anada i tornada per a un familiar i despeses d’hotel
  • Consulta o assessorament mèdic a distància
  • Prestació i/o avançament de fiances penals a l’estranger 
Gaudeixi del viatge amb totes les garanties que li ofereix una pòlissa d’assegurança signada entre la Federació de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya i General Europea, S.A.