GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ, MPS

SERVEISsecció "A"

  

 

 

  MUTUA DE PREVISSIÓ SOCIAL

  Subsidi de cirurgia

Quan per una causa traumàtica o lesió que requereixi intervenció quirúrgica i el malalt es trobi incapacitat temporalment per efectuar tota mena de treballs, podrà tenir dret a un subsidi diari durant un període màxim de 50 dies.

El dret de percebre la prestació de Cirurgia ve regulat pels mateixos articles del servei de malaltia.